Sık Sorulan Sorular

634 Sayılı kat mülkiyeti kanunun 35. maddesi l fıkrası gereğince yılda en az 1 defa asansörün periyodik kontrollerini yaptırmaktan ve yetkili bir firma (HYB Belgesi olan) ile sözleşme yaparak her ay düzenli bakımlarını yaptırmaktan sorumludur.

ilgili kanun maddesi;

“l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde
işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere
uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”

Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğine göre;

Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi ifade eder.

Asansörlerinize periyodik kontrol yaptırmak için, binanızın bulunduğu ilçe belediyesi veya il özel idaresinin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşuna web sitesinden online olarak veya telefon, faks vb. yöntemlerle başvuruda bulunulabilir.

Asansör Periyodik kontrol ücretleri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan taban ve tavan ücretleri arasında olmak zorundadır. Her A tipi muayene kuruluşu protokol yaptığı ilçelerdeki asansör periyodik kontrol ücretlerini kendi resmi web sitelerinden ilan etmektedirler. ilgili ücret A tipi muayene kuruluşuna bina yöneticisi tarafından periyodik kontrol tarihi itibari ile en fazla 30 gün içerisinde ödenmek zorundadır.

Asansör Periyodik kontrollerini TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A Tipi Muayene Kuruluşları Yapabilir. A tipi muayene kuruluşları periyodik kontrolleri yapabilmek için ilgili idare olan belediye veya il özel idareleri ile protokol yapmak zorundadırlar. 1 belediyede sadece 1 A tipi muayene kuruluşu periyodik kontrol yapabilir.

Asansör Periyodik kontrolleri belediyenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşuna başvuruda bulunarak yaptırılabilir.

 

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliğine göre periyodik kontrollerinin yaptırılmasına izin verilmeyen asansörler belediye tarafından mühürlenmek suretiyle kullanımdan men edilir.

Asansör periyodik kontrol yönetmeliğinin 11. Maddesine göre ;

(1) Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

(2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(3) Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(5) Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

(10) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Asansörünüz periyodik kontrol sonucunda kırmızı etiket aldı ise bu asansörünüzün kullanımının can ve mal güvenliği açısından güvensiz olduğu anlamına gelmektedir. Kırmızı etiket almış asansör en fazla 60 gün içerisinde gerekli revizyon işlemleri gerçekleştirilerek mavi veya yeşil etiket almak zorundadır.

60 gün içerisinde düzeltme revizyon işlemleri yapılmayan asansörler belediye tarafından mühürlenmek suretiyle kullanımdan men edilecektir.

Asansörünüz periyodik kontrol sonucunda Sarı etiket aldı ise bu asansörünüzün kullanımının can ve mal güvenliği açısından kusurlu olduğu anlamına gelmektedir. sarı etiket almış asansör en fazla 120 gün içerisinde gerekli revizyon işlemleri gerçekleştirilerek mavi veya yeşil etiket almak zorundadır.

120 gün içerisinde düzeltme revizyon işlemleri yapılmayan asansörler belediye tarafından mühürlenmek suretiyle kullanımdan men edilecektir.

Asansörler periyodik kontrollerde Güvenli anlamı taşıyan Yeşil etiket veya hafif kusurlu olan Mavi etiket almak zorundadır.

 

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliğine göre, Mavi etiket almış asansörlerde bazı uygunsuzlukların 12 ay, bazı uygunsuzlukların da 48 ay içerisinde düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Asansörlerin Her Ay Düzenli Bir Şekilde Bakımları Yapılmak Zorundadır.

 

Asansörlerin aylık bakımlarını TSE tarafından HYB belgesi almış yetkili bakım firmaları yapabilir.

Aylık bakım yapılacak yetkili firma ile bina yönetimi arasında bakım sözleşmesi yapılmak zorundadır.

 

Belediye tarafından mühürlenmiş asansörler için, bina yöneticisi önceliklik olarak belediyeye başvuruda bulunup “mühür bozma tutanağı” doldurtması gerekmektedir. Bu tutanağı almak için de belediyeye taahhütname verilmesi gereklidir. Mühür bozma tutanağı alındıktan sonra, belediyenin verdiği süre içerisinde asansörlerdeki eksiklikler giderilerek ilgili muayene kuruluşuna tekrar denetim için başvuruda bulunulmalı ve mavi veya yeşil etiket alındıktan sonra asansörler kullanılmalıdır.

 

Scroll to Top