Teknik Bilgiler

Askı halatlarının, kabin hızının halat hızına eşit olduğu bir düzenini ifade eder.

Askı halatlarının, kabin hızının halat hızının yarısına eşit olduğu bir düzenini ifade eder.

Bir asansör veya binaya erişimi kontrol eden cihaz veya sistem.

Ana giriş tarafındaki kapı. Ayrıca C-kapısına bakınız.

Kabin kapılarının, kabin daha sahanlıkta tam durmadan açılmaya başlamasını sağlayan bir sistem Kapılar, asansör kabini kapı bölgesindeyken ve hızı güvenlik yönetmelikleri tarafından izin verilen limit altına düştüğünde açılmaya başlar.

Asansörlere yönelik, birbiriyle değiştirilebilir bileşenler üzerine kurulu bir otomatik kapı serisi. Birçok asansör uygulamasında kullanıma uygundur.

Havadan iletilen gürültü Hava kaynaklı gürültü asansörlerde genelde makineler, halatlar, kontrol paneli, kapılar, kılavuz pabuçları ve diğer titreşimli bileşenlerden kaynaklanır.

Dikkati çekmek ve yardım çağırmak için kullanılan zil Kabin içinde bulunan bir düğme ile devreye sokulur. Asansör boşluğunda, uygun bir sahanlıkta veya kabin çatısında da bulunabilir.

Alarm zilinin devreye sokulması için kullanılan düğme. Uzaktan izleme özelliğinin kullanılması durumunda sesli bağlantıyı da devreye sokar. Kabinde bulunur ve ayrıca kabin çatısı ve kabin altına da ilave düğmeler konur.

Sinyalin kaydedilebilmesi için alarm düğmesine basılması gereken süre.

Alarm düğmesine basılarak üretilen bir sinyal.

Asansör anons sisteminin devreye girdiği kat.

Gürültünün azaltılması için kullanılan bir gürültü sönümleme elemanı. Örneğin kabin duvarlarında, kapı panellerinde ve kontrol kabinlerinde kullanılır.

Kabinin yukarı yönde gitmesi esnasında kontrolsüz hareketini durduran bir güvenlik sistemi.

Dönüş hızı, beslenen akımın frekansına tam olarak sabitlenmemiş bir elektrik motoru. Frekans ile rotor hızı arasındaki farka kayma adı verilir. Motor torkunu bu fark üretir.

Otomatik olarak açılıp kapanan kabin kapısı.

Otomatik olarak açılıp kapanan kapı.

Tırabzanlar göz ardı edilerek zemin seviyesinden 1 m yükseklikte ölçülen ve asansörün çalışması esnasında yolcu veya eşya için kullanılabilen kabin alanı. Kapılar kapalıyken girişte kullanılabilir olan alan da hesaba dahil edilir.

Kabin ağırlığı ve karşı ağırlığın ağırlıkları eşitken, asansör kabinindeki nominal yükün %30-50’si oranındaki bir ağırlığın söz konusu olması halinde (boyutlandırma prensibine bağlı olarak) ortaya çıkan durum.

Asansörün nominal yükünün, kabin ile karşı ağırlığın dengede olduğu oranı (yüzde cinsinden)

Karşı ağırlıkta kabin, kabin halatı ve nominal yükün tamamı veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu sağlayan kütle.

Kabin çatısında asansör boşluğuna düşmeyi önleyen bir güvenlik bariyeri.

Yılda 200 000 çevrime kadar çalışmaya yönelik üretilmiş belirli bir kapı yelpazesi. Ayrıca orta ve ağır hizmete uygun kapılara bakınız.

Dengeli yüke sahip kabinin en yakın kata götürülmesine imkan tanıyan opsiyonel sistem.

Bir makinenin üzerine yerleştirildiği çelik veya döküm demir platform.

Ya bir ya da iki kararlı durum alabilen bir cihaz. Bir tetikleme sinyali uygulanana kadar iki durumun birinde kalır. Tetikleme sinyali uygulandığında diğer kararlı duruma geçer ve başka bir tetikleme sinyali uygulanana kadar o durumda kalır. Ayrıca tek kararlı anahtara bakınız.

Montaj ve bakım çalışmaları esnasında kabinin bloke edilmesine yönelik mekanik bir güvenlik sistemi.

Örneğin bir blokaj sisteminde, blokaj plakasındaki deliğe sürüldüğünde kabini bloke eden çelik bir pim.

Blokaj sisteminde bulunan ve üzerinde delikler bulunan çelik bir plaka. Blokaj pimi bu deliklere sürgülenir.

Kabin tamamen sıkışmış tamponları üzerine oturmuş haldeyken, kılavuz pabuçları, güvenlik sistem tertibatları ve platform kapakları veya muhafazaları hariç olmak üzere, asansör kabin platformu altına monte edilmiş en alt yapısal veya mekanik parça, ekipman veya cihaz ile kuyu zemini arasındaki boş dikey mesafe. Ayrıca emniyet boşluğuna bakınız.

Bir binadaki en alt kat.

Bir binada asansörün hizmet verdiği en alt sahanlık.

Kabinin hareket etmediği ve kaldırma makinesine enerji uygulanmadığı durumlarda asansörün hareket etmesinin önlenmesi amacına yönelik olarak kullanılan elektro-mekanik sistem. Diğer bazı kontrol tiplerinde frenler ayrıca kaldırma makinesine beslenen elektriğin kesilmesi durumunda kabini durdurur.

Emniyet sisteminin devreye girmesi sonucunda kabini durduran dikey kuvvet. Ayrıca tutma kuvvetine bakınız.

Kabin askısının altında tamponun çarptığı plaka.

Yere gömülme veya beton rötresi sonucu binanın oturması.

Bir binadaki teknik sistemlerin (iklimlendirme, ısıtma, asansörler, erişim kontrol sistemleri, v.b.) denetimine yönelik personel ve ekipman.

Asansör boşluğu, kuyu, makine dairesi, ham açıklıkların nominal boyutlarına yönelik toleransları belirler.

Temel ürüne dahil edilmiş özellikler.

Kabinin belirli bir limit üzerinde yüklendiğinin tespit edildiği durumlarda, asansör kabininin kayıtlı sahanlık çağrılarını atlamasını sağlayan bir özellik. Bu limit genelde nominal yük değerinin %60 ile %80’i arasındadır.

Alarm ve acil durum çağrılarının alındığı bir yer. Bilgiler, insanlar ve bilgisayarlar tarafından işlenir.

Denetleyici Alan Ağı (Controller Area Network). Uçtan uca bir ağda, akıllı otomasyon ekipmanlarını birbirine bağlayan veriyolu sistemleri. Belli başlı uygulamalar arasında motorlu araçlarda kullanılan veriyolu sistemleri ile elektrikli tahrik sistemlerinin senkronizasyonu bulunmaktadır.

Güvenlik yönetmeliğinde öngörüldüğü şekilde, nominal yüke/yolcu sayısına bağlı olarak kapı eşiği alanı da dahil kabin zemin alanı.

Aşağı yönde giden ve normal seyir limitlerinin ötesine çıkan bir kabinin, kinetik enerjisini depolayarak veya absorbe edip dağıtarak durdurmaya yönelik dizayn edilmiş bir sistem

Birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı iki fonksiyona sahip bir sistem: (1) kabin kapısı kapalı konumda kilitlenmediği sürece, kaldırma makinesinin çalışmasını önlemek (elektriksel olarak), (2) asansör kabini kapı bölgesinde ve durdurulmuş veya durduruluyor olmadığı sürece, kabin kapısının kabin tarafından açılmasını önlemek (mekanik olarak).

Asansör kabininde, elektrik kesintileri boyunca acil aydınlatma sağlayan akülü bir aydınlatma sistemi.

Asansör kabininin, asansör boşluğundaki seyrini yönlendirmeye yönelik olarak kullanılan kılavuz raylar.

Asansör kabinindeki görülebilir tüm elemanlar.

Kabin iç aydınlatma sistemi.

Asansör aydınlatma sisteminin elektrik beslemesinin arızalanması durumunda, asansörün kullanılmasının önleyen bir fonksiyon.

Asansör kabinindeki gerçek yük (yolcular ve eşyalar). Ayrıca nominal yüke bakınız.

Asansör kabininde yolculara yönelik kullanıcı arabirimi. Üzerinde kabin çağrı düğmeleri, alarm düğmeleri, kapı açma düğmeleri, vb. bulunur.

Asansör kabininin aşırı yük durumunu tespit etmeye ve yolculara bilgi vermeye yönelik sistem. Kabin aşırı yük göstergesini tetikler.

Kabinin izin verilen hızı aşması durumunda asansör kabinini durdurmaya yönelik olarak dizayn edilmiş ve genelde kabin askısına takılan mekanik bir sistem.

Ayrı (entegre olmayan) iç unsurlar hariç, kabin yapısı.

Kabin muhafazasının dekoratif unsurlar hariç önden arkaya iç boyutları.

Kaplama bulunmayan zemin yüzeyinden çatının en alt kenarına kadar ölçülen kabin yüksekliği.

Kabin muhafazasının dekoratif unsurlar yandan yana iç boyutları.

Kabin girişinin alt yatay unsuru.

Asansör kabininin kılavuz pabuçları, güvenlik sistemleri ve kaldırma halatları veya hidrolik silindirlerinin bağlandığı destekleyici çerçevesi.

Bağlı olduğu sistemin önceden belirlenmiş bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan bir cihaz veya cihazlar grubu. Bir asansör kontrol birimi, sürücü ve kontrol fonksiyonlarından oluşur.

Temel bir asansör, asansörlerin temel bileşenlerini, diğer bir deyişle kaldırma sistemi, kontrol fonksiyonu, sürücü sistemi, kabin üstyapısı, temel kapı sistemi ve yolcu güvenlik ekipmanlarını içerir. Aksesuarlar ve dekoratif unsurlar (sinyalizasyon dahil) söz konusu değildir.

Bir ürün ailesini oluşturan, mühendisliği önceden yapılmış temel asansör yelpazesi.

Asansör tahrik kasnağı ile askı halatları arasındaki çekiş gücünü temin eden ve kabinin ağırlığının dengelenmesi için bir dizi ağırlıktan oluşan bir bileşen. Kabindeki yükün oranı genelde nominal yükün %50’si olarak alınır.

Karşı ağırlığın asansör kuyusundaki ayırıcı tarafından izole edilen seyir alanı.

Asansör kabininin belirli bir durumda önceden belirlenmiş çalışma şekli. Sürücü modları arasında örneğin normal çalışma modu, kontrol çalışması modu ve ayar çalışması modu bulunmaktadır.

Halatlı asansörlerde, kaldırma motoruna enerji beslenmesi ve hızının düzenlenmesine yönelik teknik çözüm. Hidrolik asansörlerde ise pompa ve valfleri kontrol eder.

İki girişi olan bir asansör kabini.

Bir deprem esnasında yolcular ve asansörün korunmasına yönelik opsiyonel yapısal ve fonksiyonel özellikler.

Asansörün, yolcu ve/veya diğer yükleri taşıyan bir parçası.

Yolcular tarafından yapılan çağrı ve komutların yerine getirilmesine yönelik cihazlar ve fonksiyonel prensipler.

Kabin ve varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluk; bu boşluk genelde kuyunun dibi ile boşluğun tavanı ve duvarlar ile sınırlıdır.

Bir asansör grubu, aynı sahanlık çağrı düğmelerini paylaşan (ve aynı grup kontrol birimi tarafından kontrol edilen) iki veya daha fazla asansörden oluşur. Ayrıca asansör kümesine bakınız.

Asansör kabininin asansör boşluğundaki anlık hızı. Nominal hız ile aynı değildir.

Tüm kabinlere monte edilen ve bir alarm zili, kabin içinde bir düğme ve genelde akülü bir kesintisiz güç kaynağından oluşan acil durum sistemi.

Belirli bir asansörün itfaiyeciler tarafından kullanılmak üzere normal grup hizmetinden çıkarılmasına izin verildiği bir seçenek.

Asansör boşluğunun genişliğinin tamamını kapatmayan bir sahanlık kapısı tertibatı. Ayrıca dar çerçeve tipi kapı ve ön tip kapıya bakınız.

Asansör boşluğu ham açıklığının genişliğinin tamamını kapatan bir sahanlık kapısı tertibatı.

Eşya, forklift, vb. taşımaya yönelik olarak donatılmış bir asansör.

Esas olarak genelde insanların eşlik ettiği eşyaların taşınmasına yönelik olarak dizayn edilmiş bir asansör.

Pürüzsüz kılavuz yüzeylerine sahip çelik profil. Profilin kesiti genelde “T” şeklindedir (işlenmiş, soğuk çekilmiş veya haddelenmiş). Kılavuz rayları asansör boşluğuna kabin ve karşı ağırlığın yönlendirilmesi amacına yönelik olarak monte edilir.

Bir asansör kabininde bulunan tutamak.

Asansör kuyusunun, en üst kattaki kaplamalı zemin seviyesi ile kuyunun tavanı arasındaki kısmı.

Asansör kabini ve karşı ağırlığın hareket ettirilmesi için gereken ekipman. Farklı yükler, nominal hızlar, hızlanma ve seyir yükseklikleri için gerekli belirli bir ekipman kombinasyonu.

Taşınabilir makine dairesine sahip geçici bir asansör sistemi. Bir binanın inşaat safhası boyunca tam operasyonel asansör hizmetinin sunulması amacına yönelik olarak geliştirilmiştir. Makine dairesi asansör kabini ile aynı kılavuz rayları üzerine monte edilir ve bina yapısına sökülebilir pimlerle sabitlenir. Bina inşaatı yükseldikçe, kılavuz rayı sistemi de uzatılır ve taşınabilir makine dairesi sökülerek asansörün ilave katlara çıkabilmesi için tamamlanan üst katlara monte edilir.

Asansör girişinin ön tarafındaki zemin alanı.

Asansör boşluğu açıklığında yer alan kapı. Asansör kabinine güvenli erişim sağlar.

Sahanlık kapıları ile asansör kuyusuna girişle ilişkili mimari unsurları içeren bir tertibat.

Asansör makinesi ile birlikte bazı elektrikli sistemler ve kontrol sistemi bileşenlerinin bulunduğu bir bölme. Genelde asansör kuyusunun üst kısmında bulunur.

1) Asansör kabininin hareket ettirilmesinin gerektiği ve 2) elektrik güvenlik zincirinin tamamlandığı (kapalı) durumlarda, kaldırma motoruna elektrik besleyen bir kontaktör.

Bir binanın ana girişinin bulunduğu kat.

Asansöre elektrik besleyen sistemler. Ayrıca elektrik şebekesi olarak da bilinir.

Asansör kontrol sisteminin servis görevlisi için kullanıcı arabiriminin yanı sıra anahtarlar, sigortalar ve fren çözme kolunu içeren bir parçası.

Orta seviye performans kategorisine karşılık gelen belirli bir kullanım tipi. Ayrıca hafif, ağır hizmete uygun ifadelerine de bakınız.

Otomatik asansör kapılarında kullanılan ve bir uyarı sinyali vererek kapıları düşük hız ve kuvvette kapatan bir sistem. Dürtme fonksiyonu, kapının önceden belirlenmiş bir süreden daha fazla açık kalması durumunda devreye girer.

Asansörün normal kullanımdan çıkarılması için kullanılan anahtarlı bir düğme.

Asansör önceden belirlenmiş bir hıza ulaştığında kabinin durmasını sağlayan ve gerektiğinde güvenlik sistemini devreye sokan bir sistem.

Tek bir asansör veya asansör grubuna yönelik bir özellik. Bu özellik, kabinden veya sahanlıklardan yapılan tüm asansör çağrıları tamamlandıktan sonra, asansörün önceden belirlenmiş bir sahanlığa otomatik olarak gitmesini sağlar.

Yolcuların bir asansörü kullanırken sahip olduğu rahatlık veya rahatsızlık üzerinde etkili olan çeşitli özellikler ve kullanılabilirlik sorunları. Örneğin dekorasyon, sinyalizasyon, giriş veya çıkış, bekleme süreleri, seyir konforu, vb.

Esas olarak yolcu taşımak için kullanılan asansör.

Asansör boşluğunun, en alt kattaki sahanlığın eşik seviyesi ile asansör boşluğunun zemini arasında uzanan kısmı.

a) asansör boşluğunun şartlara uygun olarak inşa edilmesini temin etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen kontrol, b) bileşenlerin doğru konumlarının belirlenmesi işlemleri ile ilişkili yöntem.

Gerçek güç ile görünür güç arasındaki oranı belirleyen güç faktörü. Bir devrenin güç faktörü, pf = P / S, (kW / kVA) formülü kullanılarak hesaplanır.

Ekipmanın dizayn edildiği yük seviyesi. Ayrıca kabin yüküne bakınız.

Uzak bir konumda çalışan acil durum alarm sistemi.

Bir asansörün seyir konforu, gürültü seviyesi, dikey titreşim, yanal sarsıntı, hızlanma / yavaşlama oranı ve sarsma açılarından belirlenir.

Kabin çerçevesi ve bazı durumlarda ayrıca karşı ağırlık çerçevesine de monte edilen mekanik bir güvenlik sistemi. Sistem, aşırı hızlara çıkmış kabin veya karşı ağırlığı, kılavuz rayları etrafında kapanan sıkıştırma çenelerini kullanarak durdurur veya tutar. Sistem hız regülatörü tarafından devreye sokulur.

Kabin kapısı eşiği ile asansör boşluğu duvarı arasındaki mesafenin azaltılması amacına yönelik olarak, sahanlık kapısı eşiğinin altında ve sahanlık kapısının üstünde kuyu duvarı üzerine monte edilen bir çelik plaka.

Kabin duvarının alt kısmındaki dekoratif ve koruyucu eleman.

Çıplak kabin, kabin iç düzeni, kabin kapıları, nominal yük ve kabin askısının ağırlıklarının tümünü kapsayan yük. Ağırlığa askı halatları, dengeleme halatları veya zincirleri, halat dengeleme sistemi, kabin bükülgen kablosu veya karşı ağırlığın ağırlıkları dahil değildir.

Asansör kabini ve karşı ağırlığı askıda tutan halatlar. Kaldırma halatı ile aynı değildir.

Asansörün, bir hız kesme veya senkronizasyon anahtarına erişene kadar aşağı yönde seyrettiği bir çalışma modu.

Asansör platformlarını DL dokümanlarında tanımlayan veri listesi.

Temel asansörü oluşturan temel bileşenlerin önceden tanımlanmış bir seti.

Bir asansör kabininin hizmet sunduğu en üst veya en alt sahanlık.

İki veya daha fazla girişe sahip bir asansör kabini tipi.

Asansör boşluğunun iki karşı tarafında girişe sahip olan bir asansör.

Askı halatları ile tahrik kasnağı arasında doğru sürtünme kuvvetinin bulunmasını temin etmeye yönelik bir güvenlik testi.

Bir grupta üç asansörün bulunması.

Asansör ile iletişim merkezi arasında iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir sistem.

Scroll to Top