Asansör Standartları

TS EN 81-20 (Ekim 2014)

Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- İnsan Ve Yük Taşıma amaçlı Asansörler- Bölüm 20 : İnsan ve Yük Asansörleri

TS EN 81-50(Ekim 2014)

Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnceleme ve deneyler – Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri

TS EN 81-3(07.03.2002)

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

TS EN 13015

Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar
Direktif: 2016/42/AB, 2014/33/AB

TS EN 81-28(23.02.2006)

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri – Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm
Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-58(23.02.2006)

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi
Direktif : 2014/33/AB

TS EN 81-71(Aralık 2007)

Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı Tahribata Karşı Dayanıklı Asansörler

TS EN 81-72(23.02.2006)

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri
Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-70(21.06.2007)

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-73(20.04.2006)

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı
Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-80(21.12.2006

Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları

TS EN 81-21 (Ocak 2011)

Asansörler – İnsan ve Yük Taşımak için – Yapılış ve Tesis ile İlgili Güvenlik Kuralları – Bölüm 21: Mevcut Binalarda İnsan ve Yük/İnsan Taşıma için Yeni Asansörler

TS EN 81-22 (30.10.2014)(İngilizce Metin)

Asansör yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları- İnsan ve Yük taşımacılığı için asansörler- Bölüm 22: Eğik düzlem için elektrikli asansörler

TS EN 81-41(Şubat 2013)

Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları – İnsan ve Yük Taşıması için Özel Asansörler – Bölüm 41: Hareket Engelli İnsanların Kullanımı için Dikey Kaldırma Platformları

TS EN 12015(12.10.2006)

Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı
Emisyon Direktif: 2006/42/AB – 2014/33/AB

TS EN 12016(30.01.2007)

Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı
Bağışıklık Direktif: 2014/33/AB,2006/42/AB

TS ISO 41906/T1(16.02.2006)(Tavsiye)

Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim

TS 12255(ekim 2013)

Yetkili servisler – Asansörler için – Kurallar

TS EN 12385-5(Nisan2005)

Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar Direktif :

TS 4789 ISO7465/T1
(23.11.2006)

İnsan ve yük asansörleri – Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için – T tipi

 

Scroll to Top