Asansör Yaptırırken Dikkat

ASANSÖR YAPTIRIRKEN DİKKAT

Planlama Aşamasında :

 • Binanın bulunduğu belediyenin tabi olduğu güncel imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli, tüm detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Asansör avan projesi belediyeden kabul görecek şekilde; bünyesinde bir Makine ve bir Elektrik mühendisi istihdam ettiren ve tüm belgeleri tam olan bir asansör firmasına yaptırılmalıdır. İnşaat Ruhsatı alabilmeniz için bu şarttır.
 • Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.
 • Kapı haricindeki 3 kuyu duvarının betonarme perde olarak tasarlanması tavsiye edilir.
 • İki asansörün aynı kuyuda çalışacağı projelerde araya böle duvar yapılması daha sonra yapılacak konstrüksiyon bölme ve tel kafes imalatından daha kolay ve hesaplı olacağı için tavsiye edilir.
 • Asansör Avan projesi asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması, makina dairesi aydınlatması , ana besleme panosu detaylarını içermelidir.
 • Binanın ve asansörün kullanım amacı, asansör firmasına detaylı olarak bildirilmelidir. 

Firma seçiminde :

 • Asansör Firmasının ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemine göre saygın bir onaylanmış kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından belgelendirilmiş olması gereklidir.
 • – Asansör Firmasının saygın bir Onaylanmış Kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından alınmış Modul-H CE Sertifikasına sahip olması tercih sebebi olmalıdır.
 • Bünyesinde SMM ve Büro Tescil Belgesi firma adına kayıtlı en az 1 Elektrik ve 1 Makine Mühendisi çalışıyor olması gereklidir.
 • TSE den Hizmet Yeterlilik Belgesi olması gereklidir
 • -Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifin teslim&garanti  sürelerini, malzeme marka ve özelliklerini içermesi, teklifin formatı ve sunumu tercih sebebi olmalıdır.
 • Firmanın referansları ve yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.

Bina Yapım Aşamasında;

 • Kuyu dibinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 150 cm) değere uygun oluşturulması
 • En üst yüksekliğinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 390 cm) değere uygun oluşturulması gereklidir
 • Makine dairesi kümbet betonundan tavan yüksekliğinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 210 cm) değere uygun oluşturulması
 • Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.
 • Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.
 • Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.
 • Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.
 •  

Yapım aşamasında ;

 • Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.
 • Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.
 • Emniyet Kompenantlarının mutlaka CE belgesi seçileceği konusunda emin olunmalıdır.

Müteahhide ait işler;

İNŞAAT İŞLERİ

 

KUYU DİBİ

·  Kuyu dibi yüzeyine temiz ve düzgün olarak beton atılması,

·  Karşı ağırlık önüne delikli saç panel malzemesinin temin edilmesi

·  Kuyu dibine yetkili kişilerin kolayca inebilmesi için kapı tarafından kolayca ulaşılabilen merdiven Kuyuda su var ise boşaltılması ve izolasyonu,

 

KUYU İÇİ

·  Detaylı çizimleri firmamız tarafından verilen montaj iskelesinin kurulması ve kabin montajı sonrası sökülmesi,

·  İki asansörün beraber çalışacağı kuyularda rayların montajı için gerekli olan putrallerin temin edilmesi, kuyunun bölünüp boydan boya tel kafes le ayrılması

·  Asansörle ilgili olmayan her türlü tesisatın kuyu dışına taşınması veya örülerek ayrılması,

 

KAT KAPILARI

·  Kapı montajı yapılabilecek şekilde yeterli boşlukların bırakılması,

·  Kapı montajları yapıldıktan sonra kapı kenarlarının örülmesi, sıva, boya, kaplama işleri,

·  Yarı otomatik kapılara telli cam takılması ve macunlanması

 

MAKİNA DAİRESİ

·  Makina dairesinin kuru, tozsuz ve boyanmış şekilde hazırlanması,

·  Makina montajının yapılacağı kümbet betonunun yüzeyine temiz ve düzgün olarak beton atılması,

·  Makina dairesinin cebri olarak havalandırması için tel kafesli veya panjurlu pencere açılması,

·  Makina kümbet betonuna çıkmak için kenarlarında korkuluk olan  sabit merdiven,ve kümbet betonu etrafına 110 cm yükseklikte korkuluk yapılması,

·  Makina dairesine dışa açılan alt ve üstü panjurlu saç kapı tesis edilmesi,

·  Kurtarma kapağına(50x50cm) saç kapak takılması ve her iki taraftan açılacak şekilde kilit takılması,

·  En az 35*35 cm ebatlarında duman tahliye bacası yapılarak çatıya bağlanması,

ELEKTRİK İŞLERİ

 

ASANSÖR

KOLON HATTI

·  Min. 4×6 mm2 kesit NYY kablo (Trifaze) (Projesine Uygun kesitte olacak)

·  2×4 mm2 kesitli NYY kablo (Monofaze)

·  16 mm2 bakır topraklama iletkeni makina dairesindeki elektrikçi panosuna çekilecek.

 

 

MAKİNE DAİRESİ

KUVVET TABLOSU

*** Kuvvet tablosuna koyulacak malzemeler alınırken mutlaka firmamızdan teknik bilgi alınması gerekir.Aksi takdirde ruhsat kontolü sırasında değiştirmek zorunda kalabilirsiniz

Asansör kolon hattı aşağıda belirtilen teçhizata sahip kuvvet tablosuna bağlanacaktır

·  Kilitlenebilir pako şalter 5 Kutuplu  40 A.380 V. (Trifaze)

·  1 adet 3F + 1N kesicili 32 A 4 lü grup sigorta bulunacaktır. (Trifaze)

·  300 mA Kaçak Akım Rolesi-32 A/4P/400V-(Trifaze)

·  30 mA Kaçak akım Rölesi 25 A.250 V. (Monofaze)

·  makina dairesi aydınlatması için 20 A. tekli sigorta 

·  kuyu içi aydınlatması için 16 A, tekli sigorta  vavien tesisatlı etanj

·  kabin içi aydınlatması için 10 A. tekli sigorta 

·  kuyu Dibine topraklı etanj Priz için 20 A. tekli sigorta 

·  Ana besleme tablosu yanında topraklı priz için 20 A. tekli sigorta 

 

MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMASI

·  Döşeme seviyesinde 200 lx aydınlatma sağlayacak şekilde en az 1 adet sabit aydınlatma armatürü ve makine dairesi girişine yakın anahtarı

KUYU İÇİ

AYDINLATMASI

 

· Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.

· Etanj Kafesli glop armatürler ile yapılacaktır.

· 3×2.5 mm2 kesitte çift korumalı bakır kablo kullanılacaktır.

·  Bağlantıları armatür içinde veya buat içinde klemensler ile yapılacaktır.

· İlk armatür kuyu dibinden 0,5 mt yukarı, son armatür kuyu tavanından 0,5 mt.  aşağıda koyulup   arada kalan armatürler maksimum 3 mt. de bir monte edilecektir.

· Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan bir etanj vavien anahtar takılmalıdır aynı görevi görecek anahtar makine dairesinde de olmalıdır.

Kuyu Adınlatması Vavien tesisat olacaktır.

 


-Kuyuya iskele konulması ( yerleşim planı asansör firması tarafından verilecektir. ) 

-Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien – yerleşim planı asansör firması tarafından  verilecektir.)

-Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi asansör firması tarafından verilecektir. )

-Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması ( çizimi ve tarifi asansör firması tarafından  verilecektir. )

-Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama işleri gerekirse kapı üstlerine lento yapılması

-Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalıdır ) 

-Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde )

-Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)

-Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . ) 

-Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60×60 Demirden)

-Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması ( detaylı çizim asansör firması tarafından  verilecektir ) 

-Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi

-Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi

-Montaj sahası güvenliğinin sağlanması

-Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.) 

-Asansör boşluğunun büyük olduğu durumlarda gerekli U profil bölmelerinin yapılması

Scroll to Top